To, že nemáš vysokú školu, neznamená, že nemáš k dispozícii sľubné kariérne cesty. V skutočnosti si môžete nájsť prácu, ktorá bude dobre platená, aj bez titulu pod pásom. Modré goliere sa zvyčajne spoliehajú viac na učňovský, pridružený titul a praktické školenie, aby vás pripravili na prácu, ktorá príde. Monster sa spojil s online databázou platov PayScale.com, aby vám priniesol zoznam zamestnaní s dobrým platom.
Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate vo svojej kariére - či už ste čerství z vysokoškolského štúdia alebo pracujúci profesionál s množstvom pracovných skúseností - v určitom okamihu ste si položili otázku: „Stojí za to magisterský titul? To záleží. Absolventská škola nie je vhodná pre každého, zvlášť keď si uvedomíte, že samotné náklady na školné môžu dosiahnuť šesť čísel. Na druhej strane niektoré špecializované zamestnania vyžadujú, aby kandidáti získali magisterský titul.